Revisjon

BWAS Group AS utfører revisjonstjenester pålitelig og av høy faglig kvalitet.

Kvalitet i alle ledd

BWAS Group tjenestespekter innenfor revisjon omfatter uavhengige attestasjons- og revisjonstjenester med formål å sikre påliteligheten av regnskapsinformasjon, kvalitetssikre systemer og prosesser, identifisere risikoområder samt kontrollere at formelle regler følges.

BWAS Group utfører revisjon for klienter av varierende størrelse og bransje, og har over tid etablert en betydelig kompetanse innenfor tjenesteområdet og kan tilby tjenester av høy faglig standard.

Type oppdrag

Typiske oppdrag innenfor revisjon er:

Lovpålagt revisjon

Forenklet revisorkontroll

Ulike attestasjonsoppgaver

Bistand ved årsoppgjør

Utarbeidelse av ligningsdokumenter

Annen offentlig rapportering