Din samarbeidspartner innen revisjon og rådgivning

Faglig tyngde og kvalitet i bred kompetanse.

Verdier og visjon

BWAS Group holder kunnskap, kvalitet og integritet som fundamentale forutsetninger for alle tjenester vi leverer. I nær dialog med våre oppdragsgivere søker vi å gi de beste løsninger på definerte oppgaver - til beste for oppdragsgiver og forretningsmiljøet.

Rådgivning

Våre tjenester innenfor Rådgivning omfatter typisk strategisk og verditeknisk rådgivning for aksjonærer og ledelse ved transaksjoner og andre verdiorienterte forhold.

Les mer

Revisjon

Våre tjenester innenfor Revisjon omfatter typisk attestasjons- og revisjonstjenester med formål å sikre påliteligheten av regnskapsinformasjon samt kontroll for at formelle regler følges.

Les mer