Hvem er vi?

BWAS Group er et uavhengig konsulenteiet selskap med høy kompetanse innenfor strategisk og verditeknisk rådgivning for aksjonærer og ledelse ved transaksjoner og andre verdiorienterte forhold samt revisjons- og skatteteknisk rådgivning

Icon book med lyspære

Kunnskap

BWAS Group er et uavhengig konsulenteiet selskap med høy kompetanse innenfor strategiskog verditeknisk rådgivning for aksjonærer og ledelse ved transaksjoner og andre verdiorienterte forhold samt revisjons- og skatteteknisk rådgivning.

Icon forstørrelsesglass

Kvalitet

BWAS Groups rådgivere har lang erfaring innenfor tjenesteområdene, høy faglig kompetanse og fokus på å løse alle oppgaver på en tids- og kostnadseffektiv måte. Vårt mål er å levere tjenester med høy faktisk og oppfattet verdi for våre oppdragsgivere.

Icon håndtrykk

Integritet

BWAS Group holder kunnskap, kvalitet og integritet som fundamentale forutsetninger for alle tjenester vi leverer. I nær dialog med våre oppdragsgivere søker vi å gi de beste løsninger på definerte oppgaver - til beste for oppdragsgiver og forretningsmiljøet.

Verdigrunnlag

Vår visjon er at vi gjennom uavhengighet, innsikt, kompetanse og samarbeid med våre oppdragsgivere kan gi praktiske og rasjonelle løsninger på definerte problemstillinger og levere tjenester med høy faktisk og oppfattet verdi. Vi verdsetter humor høyt og tror at arbeidsglede generelt medvirker til bedre resultater.