Våre rådgivere

Svein Helle

Svein har erfaring fra mer enn 30 år innenfor BWAS Groups tjenesteområder rådgivning og revisjon, samt erfaring som foreleser på høyskolenivå og som sakkyndig for ulike rettsinstanser.

Sveins primærområder er transaksjonsmodellering, skatt- og selskapsrettsrelaterte problemstillinger samt revisjon. Svein har gjennom flere år hatt et særskilt fokus på minoritetsproblematikk ved verdsettelser og transaksjoner

Født 1957
Siviløkonom
Statsautorisert revisor
Autorisert regnskapsfører
Fondsmeglereksamen
CISA Eksamen

Telefon: 400 17 500
E-post: svein.helle@bwas.no

Ole Petter Knutsen

Ole Petter har erfaring fra mer enn 30 år som rådgiver innenfor tjenesteområdet rådgivning og erfaring innenfor kurs og opplæringsvirksomhet samt som sakkyndig for ulike rettsinstanser.

Ole Petters primærområder er verdsettelse, bedriftsoppkjøp og - omorganisering samt finansiell analyse.

Født 1959
Siviløkonom

Telefon: 932 21 533
E-post: ole.p.knutsen@bwas.no