Rådgivning

BWAS Group tjenestespekter innenfor rådgivning omfatter strategisk og verditeknisk rådgivning for aksjonærer og ledelse ved transaksjoner og andre verdiorienterte forhold.

Kunnskap, kvalitet og integritet

BWAS Group har over tid etablert en betydelig kompetanse innenfor verdivurdering av virksomheter samt erfaring som rådgiver i ulike eierskifteprosesser samt for verdibekreftelse eller grunnlag for beslutningsstøtte.

Type oppdrag

Typiske oppdrag innenfor strategisk og verditeknisk rådgivning er:

Verdsettelse og bistand i forbindelse med eierstrukturendringer ved:

Fisjon / fusjon

Generasjonsskifte

Kjøp / Salg av virksomhet

Inn- / Utløsning

Verdsettelse og sakkyndige uttalelser i forbindelse med:

Allokering av kjøpspris

Tingsinnskudd

Finansiell restrukturering